Bli företagsvän

Som företagsvän kan ni stötta oss i vårt arbete att rädda liv till sjöss och samtidigt visa för era kunder om ert engagemang.

Er gåva kommer att användas till att vi kan utrusta och utbilda våra frivilliga sjöräddare, samt underhålla och bunkra våra båtar. Samtidigt som ni möjliggör vår verksamhet värnar ni också om trygghet till sjöss för alla som färdas på våra hav och sjöar. 

När du ger en företagsgåva riktar du den till en lokal räddningsstation. 

Bild som det står 5000 kr på

Det här får du för 5 000 kr

 • Tackdiplom
 • Exponering på sjöräddning.se kopplat till stationen
 • Sponsorn får använda loggan "Vi stödjer Sjöräddningssällskapet"
 • Sponsorn kan beställa önskat antal dekaler med texten ”Vi stödjer Sjöräddningssällskapet”
 • Sjöräddningssällskapets digitala nyhetsbrev
Bild som det står 20 000 kr på

Det här får du för 20 000 kr

 • Tackdiplom
 • Exponering på sjöräddning.se kopplat till stationen
 • Sponsorn får exponera bannern "Vi stödjer Sjöräddningssällskapet"
 • Sponsorn kan beställa önskat antal dekaler med texten ”Vi stödjer Sjöräddningssällskapet”
 • Sjöräddningssällskapets digitala nyhetsbrev
 • Fyra nummer av vår medlemstidning Trossen
 • Ett studiebesök på stationen under ordinarie verksamhet, i samråd med stationen.
Bild som det står 50 000 kr på

Det här får du för 50 000 kr

 • Tackdiplom
 • Exponering på sjöräddning.se kopplat till stationen
 • Sponsorn får exponera bannern "Vi stödjer Sjöräddningssällskapet"
 • Sponsorn kan beställa önskat antal dekaler med texten ”Vi stödjer Sjöräddningssällskapet”
 • Sjöräddningssällskapets digitala nyhetsbrev
 • Fyra nummer av vår medlemstidning Trossen
 • Ett studiebesök på stationen under ordinarie verksamhet, i samråd med stationen.
 • Deltagande i en övning tillsammans med stationen under en halvdag, i samråd med stationen.
Bild som det står 100 000 kr på

Det här får du för 100 000 kr

 • Tackdiplom
 • Exponering på sjöräddning.se kopplat till stationen
 • Sponsorn får exponera bannern "Vi stödjer Sjöräddningssällskapet"
 • Sponsorn kan beställa önskat antal dekaler med texten ”Vi stödjer Sjöräddningssällskapet”
 • Sjöräddningssällskapets digitala nyhetsbrev
 • Fyra nummer av vår medlemstidning Trossen
 • Ett studiebesök på stationen under ordinarie verksamhet, i samråd med stationen
 • Deltagande i en övning tillsammans med stationen under en halvdag, i samråd med stationen
 • Möjlighet att arrangera ett eget evenemang på stationen, i samråd med stationen

Kontakta oss

Hör av er till Camilla Larsson på 031-761 40 19 eller camilla.larsson@ssrs.se, för att få reda på hur ni på bästa sätt kan stötta Sjöräddningssällskapet.