Testamentera till Sjöräddningssällskapet

 

Att skriva sitt testamente är inte självklart. Det kan kännas abstrakt att fundera kring, men skriver du inget testamente är det lagen som bestämmer hur dina tillgångar fördelas.

Genom att testamentera till Sjöräddningssällskapet lever ditt personliga engagemang vidare och räddar liv till sjöss. Om du väljer att testamentera kontanter, aktier, fastigheter eller värdeföremål till Sjöräddningssällskapet kan vi göra ännu fler och bättre insatser - och du bidrar till ökad trygghet för alla dem som älskar livet kring sjöar och hav.

Hur går jag tillväga?

Ett testamente måste uppfylla flera kriterier för att vara giltigt. För det första ska testamentet vara skriftligt och undertecknat av dig själv. Vidare ska det bevittnas av två personer. Vi har tagit fram fyra mallar som du är välkommen att använda om du vill testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vill du läsa mer? Ladda ner vår folder!

Testamentesansvarig

Vill du veta mer kan du prata med din bank, eller ta kontakt med Camilla Larsson på 031-761 62 00. Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa oss. Du kan också ringa via vår växel 077-579 00 90, som har öppet 08-18 alla helgfria vardagar.

"De brann för att hjälpa"

I mitten av juli 2015 fick RS Arkösund en ny räddningsbåt. Rescue Ingegerd Ramstedt är del av paret Elisabet och Stig Johanssons omfattande testamente till Sjöräddningssällskapet. Makarna Johansson var båda lärare, Stig blev senare inspektör vid Strålskyddsinstitutet. När de började bli gamla hade de sparat ihop ansenliga belopp, men de hade inga egna arvingar. Under sin levnadstid lät Stig en jurist leta reda på en ideell förening att skänka pengar till. Önskemålet var att så mycket som möjligt av insamlade medel skulle gå till ändamålet. Och valet föll på Sjöräddningssällskapet. När Stig

Läs hela artikeln

Ditt namn/era namn skrivs ut här