Åtta tons plåtbåt på grund

Person på land ringer jourskepparen angående besökande nio meters stålbåt som gått på grund vid deras brygga. Hög sjö gör att båten slår hårt mot stenarna och kan inte komma loss för egen maskin. Inget läckage har konstaterats så vi kastar över tross till haveristen. Vi drar loss båten och bogserar till säkert läge. Där görs ytterligare kontroller att inget läckage uppstått. Haveristen går därefter för egen maskin till hemmahamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här