Drivande båt

Drivande båt observeras från land. Samtidigt som vi hittar haveristen, som nu ankrat, kommer en kompis till haveristen och denne påbörjar nu bogsering. Haveristen avböjer hjälp från oss.

Ditt namn/era namn skrivs ut här