Medlem med trasig startmotor

Öppen sportbåt med trasig startmotor begärde bogseringsassistans till Frösö Båthamn från Östersunds Hamn. Båten kopplades vid babordssidan och vi körde i sakta mak till båtägarens plats på Frösön. Uppdraget avslutades och vi gick åter till vår hemmahamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här