Medlemsbogsering

Medlem ringde och behövde hjälp till upptagningplats på grund av maskinhaveri. Vi bogserade till Göviken. Marschfart ca 5 knop. Båten lämnades vid kaj för upptagning och vi i Rescue Stina Sore återgick till vår hemmahamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här