Stålbåt på drift

Medlem ringde och sökte hjälp pga problem med framdrift. Medlemmen ombads kasta ankar för att förhindra att den tunga stålbåten skulle driva. Fint väder, svag vind från syd så omedelbar fara förelåg ej. Vi bjöds ombord för kokkaffe, Hammarforsens Brus på vevgrammofon medan vi gick igenom hur bogseringen skulle gå till. Båten kopplades sedermera och bogserades till Göviken där den skulle tas upp. Väl framme tackade vi för oss och återgick till hamnen när skymningen sakta kom.

Novemberbogsering i finväder

Ditt namn/era namn skrivs ut här