Båt på grund!

Larm om fritidsbåt på grund utanför Trångsviken ca 21 M från vår station. 2 personer ombord. 1 person ombord ej simkunnig. båten tar inte in vatten.
Under utfärdens gång prioriteras ärendet upp då båten börjat ta in vatten. Lokal räddningstjänst kallas in och når först fram till haveristen. Då läget där är under kontroll återkallas vi. Vi följer utvecklingen via samverkanskanalen och återgår till stationen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här