Person i vattnet i Vallsundet

Drunkningslarm från SOS klockan 02:52. Inringande angav person i vattnet som ropade på hjälp. Väl framme hade räddningstjänst redan konstaterat att det inte gällde ett drunkningstillbud utan en person som rodde omkring i en gummibåt. Räddningstjänsten gick tillbaka mot hamn och vi försåg personen med flytväst och bogserade in ekipaget till närmaste brygga. Personen lämnades vid god hälsa vid bryggan varvid vi återgick till hemmahamnen i gryningen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här