Välkommen till RS Strängnäs

2015 invigdes stationshus och sjöräddningsstation. Jour med en båt startade 2009. Ca 65 uppdrag/år utförs. Det är främst sjöräddningslarm, förebyggande larm, sjuktransporter, humanitärt bistå polis o räddningstjänst samt svävare vintertid. 20 frivilliga sjöräddare ger jour dygnet runt

Stöd ny räddningsbåt

Strängnäs behöver en rejäl räddningsbåt, med god plats för vård, stor för last av material o personer, bra fart för att spara viktig tid, utrustning för att klara många uppgifter, stora tankar för uthållighet, kraftfull belysning, mm. Kan du stödja, ring oss lokalt 031-7614224

Kontaktuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Förebyggande utryckning/Jourtelefon:
0766 - 44 59 10

Stationsansvarig:
UM Lars Tysklind, 031 - 761 42 24

Epost: rs.strangnas@ssrs.se

Ladda ner vCard

Larm14 juli 08:35 RS Strängnäs

Polis begär räddningstjänst

LARM kl 08.35
Vår jourhavande skeppare kontaktas av SOS för polisiär räddningstjänst. Polis, Räddningstjänsten och Kustbevakningens flyg är också

Larm12 juli 14:35 RS Strängnäs

Sjöräddning Strängnäs

Liten båt där räddningsledare vid Sweden Rescue kl 14.35 klassar läget som nöd/ovisst läge. Vi går till Björsundsviken med rescue Pötha F-son. På plats är

Larm05 juli 02:58 RS Strängnäs

Saknad fiskare, Strängnäs

Fiskaren saknas av anhöriga när han inte kommer hem och inte kan nås i mobiltelefonen.

Sjö- och Flygräddningscentralen påbörjar ett större eftersök med

Fler artiklar och larm

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här