Välkommen till RS Strängnäs

2015 invigdes stationshus och sjöräddningsstation. Jour med en båt startade 2009. Ca 65 uppdrag/år utförs. Det är främst sjöräddningslarm, förebyggande larm, sjuktransporter, humanitärt bistå polis o räddningstjänst samt svävare vintertid. 18 frivilliga sjöräddare ger jour dygnet runt

Stöd ny räddningsbåt

Strängnäs behöver en rejäl räddningsbåt, med god plats för vård, stor för last av material o personer, bra fart för att spara viktig tid, utrustning för att klara många uppgifter, stora tankar för uthållighet, kraftfull belysning, mm. Kan du stödja, ring oss lokalt 031-7614224

Kontaktuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Förebyggande utryckning/Jourtelefon:
0766 - 44 59 10

Stationsansvarig:
UM Lars Tysklind, 031 - 761 42 24

Epost: rs.strangnas@ssrs.se

Ladda ner vCard

Larm22 oktober 15:43 RS Strängnäs

Mindre båt på grund

Mindre båt slår sönder motorn mot ett grund mellan ön Hallingen och Fogdö. Sjöräddningscentralen larmar och vi bemannar rescue Pötha F-son som går till platsen. Två lastfartyg har passerat nära haveristen som drivit mot farleden. Fint väder men friska

Larm31 juli 14:50 RS Strängnäs

Stöld av kungakronor från 1611 i Strängnäs Domkyrka

Det stulna är Karl IX:s och Kristina den äldres begravningsregalier.

LARM kl 14.50

Uppgifter om flyktväg med båt finns. På begäran från polisen

Larm22 juli 08:29 RS Strängnäs

Herrelös båt, motor går, Strängnäs

LARM kl 08.29,
Sjö- och Flygräddningscentralen larmar med full prio, sjöräddning ev fara för liv. Kl 08.37 avgår rescue Pötha F-son med tre frivilliga

Fler artiklar och larm

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här