Förebyggande sjöräddning

Efter en påhälsning från ett grund, eller tvärtom, vill inte motorn fortsätta båtturen.

Ett grund nära Stallarholmen stoppade fortsatt färd. Rescue Pötha F-son med två frivilliga sjöräddare kopplade för bogsering. Vi hjälpte medlem/familj till båtramp

Ditt namn/era namn skrivs ut här