Maskinstopp, ev segt bränsle

Medlem kom från Västerås till Strängnäs högbro. Den frisk vind förmodas fått fart på alger i bränsletank. Motorn stannar.

Färden över Granfjärden i frisk vind förmodas fått fart på alger i bränsletank. Troligt att bränslefilter till dieselmotorn är igensatt. Vi har hjälpt till trygg hamn. Efter lagning hoppas vi det går bättre!

Ditt namn/era namn skrivs ut här