Företagsvänner

Våra företagsvänner

Sparbanksstiftelsen Rekarne

Med en mycket stor donation har stiftelsen möjliggjort att vi har fått en perfekt båt för sjöräddning i Mälaren. Sparbanksstiftelsen Rekarne lämnar många bidrag till goda projekt på många områden. Mer info på deras hemsida.

  • Vårt STORA TACK!

Strängnäs Båtvarv

Med utmärkta lokaler och mycket kompetent personal känner vi oss trygga i att vi får vinterförvara vår sjöräddningsbåt, Rescue Sparbanksstiftelsen Rekarne, hos Strängnäs båtvarv. 

  • - Vårt STORA TACK!

Strängnäs Kommun

Sjöräddningen bör vara i sjönära lägen. Stor välvilja från kommuner behövs. Från 2009 har Strängnäs kommun praktiskt underlättat sjöräddningen i mellersta Mälaren. Räddningstjänsten i kommunen underlättar också välvilligt.

  • Vårt STORA TACK!

Kilen Eldsundsviken AB underlättar välvilligt

Båtförvaring och plats att arbeta med båtar för Sjöräddningssällskapet. Kilen Eldsundsviken AB underlättar välvilligt i Eldsundsviken fd P10 med lokaler. Vintertid ingår depå/lokaler för svävare i jour. Kilen Eldsundsviken AB har lokaler och bygger bostäder i Eldsundsviken.

  • - Vårt STORA TACK!

SEVAB Strängnäs energi

Stödjer stationens löpande drift under såväl sommar som vinter för Strängnäs Sjöräddningsstation. SEVAB har ett särskilt elavtal där stöd till lokalt föreningsliv ingår, http://www.sevab.com/Privat/Elavtal/Strangnas-el/

  • - Vårt STORA TACK!

Så här kan du stödja oss och rädda liv

Läs mer här för att ta reda på hur

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här