Företagsvänner

Våra företagsvänner

Sparbanksstiftelsen Rekarne

Med en stor donation på 1.500.000:- har stiftelsen möjliggjort att bygga en sjöräddningsbåt helt anpassad för behovet i Strängnäs. Före sommaren 2019 levereras båten och då blir det namnsättning. Donationen får stor betydelse för sjösäkerheten under lång tid framåt. Sparbanksstiftelsen Rekarne lämnar många bidrag till goda projekt på många områden. Mer info på deras hemsida.

  • Vårt STORA TACK!

Strängnäs Kommun

Sjöräddningen bör vara i sjönära lägen. Stor välvilja från kommuner behövs. Från 2009 har Strängnäs kommun praktiskt underlättat sjöräddningen i mellersta Mälaren. Räddningstjänsten i kommunen underlättar också välvilligt.

  • Vårt STORA TACK!

Kilen Eldsundsviken AB underlättar välvilligt

Båtförvaring och plats att arbeta med båtar för Sjöräddningssällskapet. Kilen Eldsundsviken AB underlättar välvilligt i Eldsundsviken fd P10 med lokaler. Vintertid ingår depå/lokaler för svävare i jour. Kilen Eldsundsviken AB har lokaler och bygger bostäder i Eldsundsviken.

  • - Vårt STORA TACK!

SEVAB Strängnäs energi

Stödjer stationens löpande drift under såväl sommar som vinter för Strängnäs Sjöräddningsstation. SEVAB har ett särskilt elavtal där stöd till lokalt föreningsliv ingår, http://www.sevab.com/Privat/Elavtal/Strangnas-el/

Här hittar du våra lokala insamlingsbössor

  • WATSKI, båttillbehör, Stockholm/Segeltorp

 

VI TACKAR ALLA LOKALA MEDLEMMAR & GIVARE!

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här