Brand på ö nära Mariefred

Södertörns brandförsvar begärde stöd när Högholmen nära Taxinge slott drabbades av brand. Många brandbilar kom. Mycket material och brandmän behövde transporteras. RS Munsö kom snabbt till hjälp med tre sjöräddningsbåtar. Senare anslöt RS Strängnäs med två ytterligare båtar.

Hela ön var täckt i brandrök. Den är ca 500m bred
rescue Don Carlos på väg från Strängnäs
Rescue 11-07, rescue Pötha, rescue Ekerö. En pumpstation och slang upp på ön

Ditt namn/era namn skrivs ut här