Eftersök i Stallarholmen

Uppdraget avbrutet. Person hittad välbehållen!

Polisiär räddningstjänst

En person saknas och behöver hittas snarast. Sökområdet är stort. Polis efterfrågar sök av landområden från vattnet. Självklart bistår vi med sökförmåga från vattnet. Främst i lite svårtillgängliga områden. Frivilliga sjöräddare bemannar räddningsbåten hela eftermiddagen och söker. På kvällen tar en ny besättning över och fortsätter tills mörkret kommer. Anhöriga och polis får sökhjälp på land av Missing People.

Alla ev frågor hänvisas till polisen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här