Herrelös båt, motor går, Strängnäs

LARM kl 08.29,
Sjö- och Flygräddningscentralen larmar med full prio, sjöräddning ev fara för liv. Kl 08.37 avgår rescue Pötha F-son med tre frivilliga sjöräddare. Båt hittas kl 09.00.
Inringande larmare har nogsamt noterat att båten låg ovanligt till, platsen stämmer om den har drivit dit, motorn går på tomgång, ingen verkar vara ombord. Vi tackar för att denna observation meddelas till 112!

Den här gången var läget gott med en besättning ombord. Vi återgått till sjöräddningsstationen, i fortsatt beredskap.

Ditt namn/era namn skrivs ut här