Hydrokopter fast på is

Två personer ombord på hydrokopter fastnade ute på isen när motorn slutade att fungera. Sjö- & Flygräddningscentralen larmade svävare rescue Snow Leopard. Vid Ridön mellan Stallarholmen och Munsö förekommer nu öppet vatten och brutna isrännor. Området är farligt för fotgängare/skrinnare. Svävarens förmåga att komma fram oavsett underlag användes. Personerna kunde enkelt flyttas till fastlandet.

Ditt namn/era namn skrivs ut här