Medicinsk evakuering

Ett sjukdomsfall ombord på fritidsbåt behöver snabb och säker hjälp till väntande ambulans.

Personsökare larmar om sjöräddning medivac (medicinsk evakuering). Vår station var bemannad. Snabbt kunde tre frivilliga sjöräddare gå mot positionen utanför Kolsundet öster om Stallarholmen. Båten med sjukfallet hade själva kommit nära mötesplats för ambulans. Vi kunde bistå när båten kom till kaj, omlastning och förtöjning.

Tack för gott samarbete till ambulans, sjukvårdens larmcentral och Sjö- & Flygräddningscentralen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här