Mindre båt på grund

Mindre båt slår sönder motorn mot ett grund mellan ön Hallingen och Fogdö. Sjöräddningscentralen larmar och vi bemannar rescue Pötha F-son som går till platsen. Två lastfartyg har passerat nära haveristen som drivit mot farleden. Fint väder men friska vindar. Vi kopplar och drar till närmaste ramp.

Ditt namn/era namn skrivs ut här