Ovisst läge i Mälarens farled

Sjöräddningscentralen kontaktar oss på Vhf-radio. Mindre plasteka observerad norr om Selaön. Inringare uppger oro för säker framkomst till destinationen. Båten kan inte längre siktas och mobiltelefon har slutat fungera. Sjöräddningscentralen anvisar sökområde kl 20.33.

Högsta fart mot sökområdet

Sjöräddningsbåten avbryter förberedelser för en övning nästa dag. Inom 10 min påbörjas sök efter anvisning från sjöräddningscentralen JRCC. Efter sök i ca 20 min hittar vi plastekan. Då är motorn trasig och lanternor saknas. Solens sista strålar lyser och vi är nära stora farleden i Mälaren. Läget är inte tryggt och farligt läge kan snart förväntas.

Åtgärd blir bogsering till tryggt läge vid brygga i närområdet. Båtägaren är nöjd och JRCC kan avsluta ärendet.

Vi återgår i mörkret till att placera ut föremål till det sök som frivilliga flygkåren planerat till nästa dag.

Åter räddningsstationen kl 00.15, tankning och göra klart för nya uppdrag/larm.

Ditt namn/era namn skrivs ut här