Ovisst läge, Stallarholmen

Larm från brovakt som ser mindre båt som driver fritt på fjärden öster om Stallarholmsbron.

Sjöräddningscentralen i Göteborg, JRCC, kontaktar oss för att hitta, ta reda på mer om båten som observerats och främst säkra så att ingen person är i fara. Det är brovakten som gjort iakttagelsen från kameror på bron. Vi bemannar rescue Don Carlos Wallenius som i frisk vind åker till Stallarholmen för att leta efter båten.

Båt säkrad till land

Båten hittas inte på fjärden. Sökandet måste fortsätta, främst efter den södra stranden. Efter direktkontakt med inringaren och person på land kan sökområdet begränsas. Vi hittar efter en stund båten som fastnat mot en privat brygga.

Inget med båten tyder på att någon varit ombord vid sjöfärden. I samråd med JRCC avbryts uppdraget och båten förtöjs mot land.

Ditt namn/era namn skrivs ut här