Sjöräddning Strängnäs

Liten båt där räddningsledare vid Sweden Rescue kl 14.35 klassar läget som nöd/ovisst läge. Vi går till Björsundsviken med rescue Pötha F-son. På plats är läget mycket bättre och vi för båt/personer till hemmahamn. En annan privat båt hade också kommit till hjälp, tack för det. Allt kunde avslutas tryggt.

Ditt namn/era namn skrivs ut här