Sjukfall på is

Personsökare larmar om sjukfall prio 1, mycket bråttom, ca 20 sjömil bort.

Sjukfall på isen mellan Västerås och Eskilstuna. Räddningstjänst och ambulans kommer landvägen. Vi har lång väg att sväva med rescue Snow Leopard från Strängnäs. Över isen som nu ligger på hela Mälaren kan vi sväva både rak väg och i god fart. I radion hör vi att det tar tid att hitta exakt plats och det tar tid att hitta framkomlig väg för Räddningstjänsten.

Att passera (flyga över) farleden för större fartyg är det som blir svårast. På bilder framgår det frusna månlandskapet där alla isblock är farliga för oss. Hårt fastfrusna isblock hindrar oss. Vassa kanter river i våra släpkjolar som gör att vi kan flyga. Vi behöver 8 minuter här. Se bilder. Efter passagen är vi nära och kan äntligen ta ombord patient och ambulanssjukvårdare.

Klarrapporterar till Sjö- och flygräddningscentralen. Sen har vi kvar att sväva åter till Strängnäs, Eldsundsviken. Vi behöver också göra iordning utrustningen i svävaren samt tanka. Idag 4 timmar på isen!

Ditt namn/era namn skrivs ut här