Stöld av kungakronor från 1611 i Strängnäs Domkyrka

Det stulna är Karl IX:s och Kristina den äldres begravningsregalier.

LARM kl 14.50

Uppgifter om flyktväg med båt finns. På begäran från polisen bemannar vi våra två båtar, rescue Don Carlos Wallenius och rescue Pötha F-son. Begärd uppgift utförs under eftermiddag och kväll.

I vattnet och luften fanns samtidigt enheter från Polis och Kustbevakningen.
Polisens insats är såklart högst pågående. Vi har ingen ytterligare info att lämna.

Vi bistår när vår insats gör samhällsnytta och inte bedöms farlig eller olämplig för våra båtar och besättningen, samt inte begränsar vår förmåga att utföra sjöräddning.

Kustbevakningens flygplan i luften öster om Strängnäs
Polisens helikopter i luften öster om Strängnäs

Ditt namn/era namn skrivs ut här