Sparbanksstiftelsen Rekarne donerar till ny räddningsbåt

Sparbanksstiftelsen Rekarne och ett större testamente gör det möjligt att äntligen beställa den nya båten. Före sommaren 2019 sjösätts och namnges den nya båten. Placering blir Västerviken i Strängnäs.

Vi visar ett tidigare exemplar av samma båt. Den har god lastförmåga, är snabb och bedöms ha mycket goda egenskaper. Grundgående, lätt att manövrera, hög precision i svåra lägen, stark motor samt all teknisk utrustning.

Vi visar bild från byggnationen på båtvarvet Swede Ship Marine i Hunnebostrand.

om Sparbanksstiftelsen Rekarne:

Du kan hitta mer info om Sparbanksstiftelsen Rekarne på webb:

https://www.sparbanksstiftelsenrekarne.se/om-stiftelsen/

Exempel på andra donationer från Sparbanksstiftelsen Rekarne på webb:

https://www.sparbanksstiftelsenrekarne.se/beviljade-anslag/

Sparbanken Rekarne:s överskott varav 50% tillförs stiftelsen som har till uppgift att fördela pengarna inom Strängnäs och Eskilstuna kommuner. I länkar ovan finns info om vad pengarna fördelas till. Nedan länk till banken som skapar stiftelsens medel:

https://www.sparbankenrekarne.se/index.htm

Ditt namn/era namn skrivs ut här