Strängnäs söker frivilliga

Fler engagerade frivilliga behövs till jour som räddningsman (tjejer o killar). Vi finns när ett larm kommer. Du behöver bo i Strängnäs närhet då det handlar om minuter. Personsökare visar larm och vad som har hänt. Läs mer nedan:

Båtbrand utanför Mariefred

Brand i båt är farligt och går mycket fort. Vår främsta uppgift är att rädda personer. Det är viktigt att du snabbt kan vara på sjöräddningsbåten.

Välkommen till Sjöräddningsstationen onsdag den 4 april kl 19.00

Vi berättar om hur det är att vara frivillig sjöräddare. Frågor om hur vi övar, hur ofta vi har jour, vilka uppdrag vi får, samverkan med ambulans, polis, räddningstjänst, kustbevakning, mm, försöker vi svara på.

Anmäl gärna på https://www.facebook.com/events/341261369717779/

Frågor före går bra på 0317614224, Sjöräddningsstation Strängnäs.

Vi lämnar här personer till väntande ambulanser. I Mälaren är det ofta lätt för oss att möta ambulans och det ger kort tid fram till vård. Vi har enklare vårdutbildning.
En uppgift är att hämta sjukfall från båtar (arkivbild). Blå passagerarbåt inväntar turkos sjöräddningsbåt.
Övning på natten måste vi göra. En frivillig sjöräddare är lika allert en natt i november som en sommardag.
Vi bistår räddningstjänsten när vi kan hjälpa till. Här en större brand på ö där 5 räddningsbåtar från Sjöräddningssällskapet ordnade med transporter och enklare brandbekämpning.
Medlemmar som stödjer vår verksamhet får lite extra hjälp när läget är otryggt på sjön. Vid alllvarlig fara kommer larm från Sjö- och Flygräddningscentralen eller SOS Alarm. Då hjälper vi alltid alla direkt. Idag är över 110.000 medlemmar.
Överlämning av person till ambulans när det är både is och vatten på sjön. Vi har en svävare på vintern, rescue Snow Leopard.

Ditt namn/era namn skrivs ut här