Samövning Mariefred

Svävare rescue Torbjörn och rescue Snow Leopard (RS Dalarö resp RS Strängnäs) övade gemensamt på isen utanför Mariefred, nära Taxinge slott.

Svävarnas besättningar i entren till Taxinge Slott, Nykvarn

Övningar på Mälaren utanför Mariefred. Här bär isen oftast svävaren och manöver samt precisionsövning passar utmärkt. Dalarö har sämre isläge och kan här öva fullt ut. Skridskoåkare och pimplare saknades idag pga snöfallet. Svävarna fick möjlighet att öva navigation i sämre siktförhållande. 

Rast och intag av energi tillhandahölls generöst av Taxinge Slott, Nykvarn. 

Svävare Torbjörn lastades på trailer i Mariefred och Snow Leopard återgick till Strängnäs, Eldsundsviken, för tankning och färdigställning i läge för larm. 

Bunkring energi som bjöds frivilliga sjöräddare
Nybunkrade räddningsmän ("mätta") på väg mot svävarna

Ditt namn/era namn skrivs ut här