Grundstötning

Grundstötning utanför Std hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här