Lossdragning av grundstött båt

Lossdragning av grundstött båt utanför Brevik. Börjar med lite kraft och vrider båten rätt för lossdragning. Kopplar sedan hanfot och får haveristen flott. Roger Hansson eskorterar till Strömstad marina för lyft. Mindre vatteninträngning.

Ditt namn/era namn skrivs ut här