Princess 50 som varit på grund

Rescue Roger Hansson går till Arholmen och bogserar in en 50 fots Princess till Furholmen där Rescue Länsförsäkringar tar över och manövrerar haveristen till kaj för lyft på land och reparation av propeller efter grundstötning

Ditt namn/era namn skrivs ut här