Båt 27 fot med 10 personer ombord på grund syd Saltö

Båt med 10 personer ombord har gått hårt på grund syd Saltö. Vi evakuerar 9 personer i samband med framkomst och sätter över en räddningsman. Båten har kraftig slagsida som medför att det är lite oroligt ombord. Nallar delas ut till de yngsta. Båten dras loss av Rescue Roger Hansson. Båten lotsas sedan till hemmahamn och de ombordvarande släpps av i närheten av hemmet.

Ditt namn/era namn skrivs ut här