Befarad villabrand sydkoster

Larm gällande befarad villabrand på Sydkoster. Vi lämnar kaj med räddningstjänsten ombord inom 7min Brandvärnet har vid ankomst redan gjort första kontrollen och läget ser lugnt ut. Brand släckt. Styrkeledare Strömstad kontrollerar ev risk för spridning som ej föreligger. Återgår mot Strömstad.

Ditt namn/era namn skrivs ut här