Brand i byggnad på ö

Larm gällande brand på ö vi tar med räddningstjänstens styrka från Strömstad till platsen. Läget lugnt efter brand i elcentral. Efter ventilering och kontroll återgår vi till Strömstad.

Ditt namn/era namn skrivs ut här