Drivande båt Dynekilen

Inringare till SOS 112 har observerat en drivande båt. Rescue Roger Hansson och Rescue Kersti Hydén söker tillsammans av större delen av Dynekilen men ingen båt som passar beskrivningen återfinns.

Vi kan med gott samvete återgå till station efter att Sjö och Flygräddningscentralen blåser av insatsen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här