Grundstötning och kraftig vatteninträngning

Norsk motorbåt med tre personer ombord sänder MAYDAY från en position 0,6 NM NNO Klövningarnas fyr. (N58.56.44 E010.59.80).

RS Strömstad uppfattar anropet, bemannar två båtar och går mot haveriplatsen. Norska Redningsselskapet och Kustbevakningens KBV 303 har också hört nödsignalen och det blir en samordnad bärgningsaktion som resulterar i att haveristens besättning transporteras till Strömstad med Rescue Roger Hansson. Ambulans mötte upp vid sjöräddningsstationen och konstaterade att ingen var fysiskt skadad. Övriga enheter kommer överens om att Rescue Horn Rescue samt KBV 303 kopplar haveristen mellan sig samtidigt som flera pumpar startas och en provisorisk tätning anordnas.

Båten var ytterst nära att sjunka, men räddades i ett sent skede, togs till Strömstad Marina som mötte upp med kranlyft och snabb torrsättning.

Ditt namn/era namn skrivs ut här