Samverkan över gränserna

Tidigare idag fick vi avbryta övning för en brådskande sjuktransport i Norge.

Horn Rescue ligger på varv och vid sådana tillfällen stöttar vi upp med våra resurser, på samma sätt stöttar de oss vid behov.

Ditt namn/era namn skrivs ut här