Övertänd segelbåt gick inte att rädda

Ägarna till segelbåten hade den som sitt hem. Av någon anledning började det brinna ombord och de fick överge allt de ägde för att rädda sina liv.

Jourbesättningen på sjöräddningssällskapets station i Strömstad befann sig på stationen för att genomföra checklistor på enheterna när de överhörde ett sjöräddningsfall på norskt vatten via VHF:en. De tog genast kontakt med norska sjöräddningsenheten Rescue Horn Flyer för att erbjuda hjälp.

Utbildning blev snabbt praktik på verklig händelse

Varje vecka genomgår någon av jourgrupperna i Strömstad checklistorna för stationens enheter. För att hålla kunskaperna uppe övas även olika moment enligt rullande utbildningsschema. Denna söndag skulle gruppen fräsch upp kunskaperna i brand. Kunskaperna fick snabbt omsättas i praktik.

Båtbrand norr om Tistler 7 nov. 2010
Båtbrand norr om Tistler 7 nov 2010

Fara för liv över

Då kontakt togs med norska sjöräddningssällskapets enhet, Rescue Horn Flyer, fick man besked om att de tagit ombord ägarna och transporterade dem vidare till ambulans då de ådragit sig rökskador. Rescue Gustaf B. Thordéns besättning fick gärna gå ut till den brinnande båten och påbörja eftersläckning. Den svenska räddningsenheten avgick strax före kl 15 och ankom 20 minuter senare till platsen där man påbörjade släckning med den utrustning som finns ombord. Efter en kort stund som även norsk kystvakt och assisterade, och snart därefter återvände Rescue Horn Flyer och man hade sedan snabbt läget under kontroll. Det var aldrig någon fara för att andra båtfarare skulle drabbas då det denna dag var väldigt lugnt och fint väder.

Besättning Rescue Gustaf B. Thordén: Magnus, Bengt R, Arne, Terje

Ditt namn/era namn skrivs ut här