Segelbåt på grund

11:30 piper sökarna, en segelbåt har gått på grund utanför Kubal i Sundsvall och man har även noterat vatteninträngning. Vi sätter högsta fart mot platsen med Rescue Olle Bohlin och kallar även ut vår Rescuerunner OddFellowB12, Rescuerunner når fram först och kan konstatera att segelbåten lutar 10-15 grader men att vatteläckaget är ringa men vi förbereder ellänspump om läckaget ökar. När vi ankommer bestämmer vi att tippa segelbåten med Rescuerunner så att kölen går fri från grundet samtidigt som vi drar den ut på fritt vatten. Allting gå går bra och vi förtöjer segelbåten i Ortvikens småbåtshamn 13:10.

Ditt namn/era namn skrivs ut här