RS Sundsvall mottar gåva från W6

W6 i Sundsvall bildades redan 1854 och är Sundsvalls äldsta loge, förra årets insamling som gjordes donerades till stationen I Sundsvall

Officiella utdelningen på W6 klubbafton

W6 i Sundsvall bildades redan 1854 och är Sundsvalls äldsta loge. Uppkomsten kom från stockholmsbröder som flyttade för att verka i Sundsvall där skogsnäringen var en betydande industri. Verksamheten är av det kamratstödjande slaget, både inom och utom den egna logen. Insamlingar görs vid varje logetillfälle och doneras på årsbasis till vad som inom W6 kallar "Nödställd nästa". I Sundsvall har som exempel Solens IF, Hospice och Barnsjukhuset tagit emot denna gåva tidigare. Kriterierna är att föreningen ska verka för ideellt arbete och där arbete går ut på att hjälpa nödställda ska premieras. Arbetet ska också verka lokalt.

För 2017 valdes Sjöräddningensstationen RS Sundsvall ut som mål för insamlingen och bröderna visade sig vara mycket givmilda. På en klubbafton delades den symboliska checken ut till stationen som representerades av en av stationens befälhavare; Jöran Nilsson. Med på bild finns även från vänster i bild, Kjell Jonsson Överskattmästare och
Bengt-Arne Lindahl Styrande mästare.

Gåvan är redan utbetald och öronmärkt till stationen i Sundsvall framför allt för färdigställandet av ombyggnationen av en timmertrailer till båtvagn. Båtvagnen kommer att minska beroendet av att hyra in transporter och förvaring för stationen i Sundsvall, så det är en gåva som på sikt genererar minskade utgifter för stationen hälsar uppsyningsmannen Tobias Andersson.

Ditt namn/era namn skrivs ut här