Navigation och brandövning med RS Sundsvall

Det är förstås inte bara vid rena medlemsuppdrag eller uppdrag via JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) som du kan se våra enheter ute till sjöss. Vi övar ofta, detta är en förutsättning för våra fyra besättningar som har jour dygnet runt under vår isfria tid på året.

I måndags var det dags för övning för en av våra besättningar igen. Denna gång handlade det om radarnavigering samt hantering av den mobila brandpumpen som finns ombord.

Radarnavigeringen som SSRS använder sig av är en variant på den så kallade "högfartsnavigeringen" som ursprungligen togs fram av försvarsmakten. I korta drag handlar det om att en navigatör hanterar sjökort och radarinformation och förmedlar önskad rutt till skepparen för dagen. Detta övas för att vi ska kunna ta oss så snabbt och säkert fram som möjligt även i mörker.

Brand vid oåtkomlig angöringsplats

Om JRCC anser att vi kan göra nytta vid strandnära bränder, alternativt vid brand i båt så har vi utrustning för det med.

Vi har förutom länspumpar, en stationerad brandpump på Resue O Bohlin Byggnads AB även två portabla brandpumpar som finns på varje enhet, förutom på rescuerunnern. Dessa drivs med hjälp av ett dieselaggregat och placeras med sugslang nära vattenlinjen. Från pumpen finns det slangar att koppla på för att släcka bränder till land. Allt detta tas i land och detta gick övningen i måndags gick ut på.

Simma med brandpump Foto: RS Sundsvall
Pumpen redo att kopplas upp! Foto: RS Sundsvall

Ditt namn/era namn skrivs ut här