Övning med RS Sundsvall

I det vackra sommarvädret genomförde vi en evakueringsövning under lördagen. Övningslarmet var "Fallolycka vid bergsklättring, Nyhamn två personer skadade".

Vi går ut med vår tre enheter; Rescue O Bohlin Byggnads AB, Rescue Karlsvikspiren samt Rescue Odd Fellow B11. Att vi tar ut alla enheter beror på att vi alla ska ha möjlighet att hålla oss ajour med dem. Repetition är lärandets moder, som det ju heter.

Text från en besättningsman denna gång.

Bakgrund:
Två klättrare hade halkat på bergssidan, fallit och repet de var säkrade med hade lossnat från sina fästpunkter.

RS Sundsvall går det med tre båtar; Rescue O Bohlin, Rescue Karlsvikspiren samt vattenskotern Rescue Odd Fellow B11. Det är grunt och svårtillgängligt på plats, så den stora Rescue O Bohlin Byggnads AB kan inte komma in till olycksplatsen, så de mindre enheterna får fungera som landstigningsbåtar.

Den första räddningsmannen på plats gör en snabb överblick och inventerar hjälpbehovet. Hon möts av två klättrare liggandes på stenarna, den ena med en öppen benfraktur och den andra med svårare rygg/hals-skador och kanske inre blödningar. De mindre båtarna slussar in bårar, sjukvårdsmateriel och hjälpande händer in från den stora båten.

Systematiskt hjälps sjöräddarna åt att stabilisera benbrott och rygg/halskotpelare, stoppa blödningar och att lasta för transport till väntande ambulanser. Allt under överinseende av de riktiga bergsklättrarna som glatt hejade på.

Övningar av den här typen gör oss förberedda på att ta hand om skadade i besvärlig terräng, och lär oss att arbeta metodiskt och säkert. Övningsdagen avslutades med en glass på Vindhem, och en medlemsservice där vi hjälpte en båtägare med starthjälp då hans startbatteri var tomt.

Ditt namn/era namn skrivs ut här