Våra företagsvänner

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening. Vi får inga bidrag från staten. Vår verksamhet drivs av medlemsavgifter, gåvor och frivilliga insatser. Våra givare hjälper oss att rädda liv.

RS Sundsvall vill tacka följande:

  • SCA
  • Karlsvikspiren AB
  • Odd Fellow brödralogen 11 Frans Michael Franzén
  • W:6 Sundsvallslogen
  • Läktarproffs

Ditt namn/era namn skrivs ut här