Bogsering

12:57 kommer samtal från medlem som har fått motorstopp p g a smuts i tanken. Det är en 17 meter lång motoryacht med två personer ombord cirka 2 nautiska mil sydväst om Torekov. 13:15 avgår vi med Rescue Gripen från Båstad mot haveristen. 13:40 anländer vi till haveristen. 13:45 är haveristen kopplad för bogsering till Torekov. 14:35 är haveristen förtöjd i Torekovs hamn. 15:10 Rescue Gripen åter förtöjd i Båstad.

Ditt namn/era namn skrivs ut här