Motorproblem utanför Hovs hallar

Motorbåt med haveri på drivlinan mellan Hovs hallar och Kattivk. Bogserat in till Kattvik.

Ditt namn/era namn skrivs ut här