Grundstötning vid åskväder

Samtal och larm från JRCC 01.39 om grundstött HR 35 Rasmus söder om Torekov. På vägen dit åkte jag förbi för att identifiera platsen, samtidigt ringdes mer besättning in.

Avgick 01.51 med Rescue Gripen men var tvungna att återvända och byta båt till Rescue Annie pga minimalt vattendjup och mycket stenigt. 3 man bemannade Annie och 2 man tog sig fram landvägen + räddningstjänsten.

Kopplat haveristen och påbörjade försiktigt bogsering från platsen, vinden hade mojnat efter det kraftiga åskvädret vilket bidrog till olyckan med blixtar och kraftig kantrande vind.

Åter i hamn 03.30 och efter omhändertagande av båt och person ombord lämnade vi hamnen 04.00

Ditt namn/era namn skrivs ut här