Haverist vid Hallands Väderö

Larm om 8m segelbåt (Vega) med två personer ombord som draggar syd om Hallands Väderö. När vi anländer Kappelhamn inkommer uppgift om att haveristen befinner sig på nordvästra sidan samt att personerna ombord tagit sig iland på egen hand.

Samtidigt dyker en överbrytande sjö upp, som får John Wulff vattenfylld och motorerna havererar. Gripen vänder direkt för att försöka bogsera JW till lugnare vatten. Gripen hinner dock inte fram förrän JW slås emot klipporna. Personalen på JW lyckas ta sig iland och blir tillsammans med haveristerna från Vegan upphämtade av Gripen. JW och Vegan kvar på klipporna.

Ditt namn/era namn skrivs ut här