Stationens historia

Sjöräddningsstationen på Torekov har en lång historia. Redan 1864 grundades Torekovs Lifräddningsstaiton av Lotsverket. Efter engelskt mönster hade i Sverige på 1820-talet börjat att anläggas livräddningsstationer vid våra mest utsatta kuststräckor.

Urval av intressanta händelser

 • 1864 Grundades Torekovs Livräddningsstation av Lotsverket. Torekovsstationens första utrustning bestod av en raketapparat för undsättning från land till besättningen på strandat fartyg. Bemanningen bestod av 5 man.

 • 1891 Roddlivbåt tillfördes stationen. För ändamålet uppfördes livbåtshus i tegel vid Ydrehall. Livbåten var placerad på vagn för att kunna transporteras med häst till hamnen för sjösättning.

 • 1938 - 1945 Uppsyningsman Georg Romare.

 • 1938 Lotsverket överlåter räddningsstationen i Torekov på SSRS. Livräddningsroddbåten ersätts med motorlivbåten "Torekov".

 • 30 december 1939 Utryckte livbåten "Torekov" sedan besättningen på tyska ångaren "Neptun" av Bremen ej kunnat räddas medelst Särdals raketapparat. Livbåten "Torekov" tog sig under rykande SW snöstorm och stark köld mot den hallänska kusten. Det var ca 20 distansminuter till den strandade ångaren. 10 man räddades ur besättningen och fördes till Halmstad. Kaptenen och styrmannen nekade att lämna sitt fartyg. Denna räddningsbesättning blev hedrade med Carnegieutmärkelse för sin bedrift.

 • 1945 Motorlivbåten "Torekov" ersätts med stålbåten "Bernhard Ingelsson".

 • 1945 - 1951 Uppsyningsman Nils Kullenberg.

 • 1951 - 1961 Uppsyningsman Ernst Nilsson.

 • 1961 - 1970 Uppsyningsman Åke Kullenberg.

 • 1971 - 1974 Uppsyningsman Karl-Johan Kjellberg.

 • 1974 Stationen läggs ner eftersom man ansåg att Kustbevakningen även skulle utföra sjöräddningsuppdrag. "Bernhard Ingelsson" flyttas till Svanshall/Mölle.

 • 1991 Räddniningsstationen tas åter i drift i juli månad och räddningsbåten "Gripen" invigs.

 • 1991 - 2003 Uppsyningsman Hans Fagerberg.

 • 2003 - 2014 Uppsyningsman Ronny Fengved.

 • 2014 - Uppsyningsman Anders Fredriksson.

 • 2016 Ny räddningsbåt tillförs stationen. "Annie" av Gunnel Larsson klass namngives den 16 juli.

Ditt namn/era namn skrivs ut här