Grundstötning på Stavstensrevet

En medlem med sin nya segelbåt har gått på grund på Stavstensrevet väster om Trelleborg. Då läget inte är akut avgår Rescue Skåre och Rescue Greta Kock. Väl på plats konstateras att läget är lugnt ombord och ingen vatteninträngning. 

Rescue Skåres bogsertross förs över med hjälp av Rescuerunnern Greta Kock som lätt rör sig över grundet. När haveristen är loss från grundet säkerställs att ingen skada har uppkommit och de kan fortsätter sin färd mot Öresund.

 

 

Bogsering loss från Stavstensrevet

Ditt namn/era namn skrivs ut här