Grundstötning stavstensrevet

Närboende person hör av sig om båt som låg på grund. Rescure Skåre lämnar kaj med 3 personer för att assistera. Båten låg illa inne bland mycket sten - det tog ett tag att komma fram och hitta en fri väg att dra loss båten. Efter lossdragning drogs båten in till Skåre hamn och besättningen på Skåre återgick till Trelleborg.

Ditt namn/era namn skrivs ut här