Maskinhaveri utanför Smygehamn

Maskinhaveri utanför Smyge hamn.

2018-08-03, Kl: 21,00 Uppringda på jourtelefonen gällande fritidsbåt med maskinhaveri utanför Smyge hamn.

Avgår med rescue Skåre och när vi kommer fram till båten påbörjas assistan in till Smyge hamn. När fritidsbåt är väl förtöjd i Smyge hamn återgår vi till Stationen. Efter återställning åter redo för nya uppdrag.

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här